Norme centra

„Znamo da postoji mogućnost živjeti bez droga, alkohola i tableta“
 • Ispuniti satnicu zajednice u svim aktivnostima
 • Prihvatiti pratnju dodijeljene osobe
 • Boravak u zajednici (vrijeme prolaska simptoma od 10 – 15 dana)
 • Ne dozvoljava se upotreba niti jedne vrste droge niti sličnih supstanci
 • Ne dozvoljavaju se posjeti centru bez prethodnog odobrenja
 • Tijekom prvih mjeseci boravka štićenik ne raspolaže novcem
 • Novac koji donese prilikom ulaska bit će vraćen njegovoj obitelji
 • Prilikom dolaska prihvaćeniku će biti pregledane sve osobne stvari kao i on sam (ovakav pregled sprovodi se i tijekom rehabilitacije ako odgovorni u centru to smatraju potrebnim)
 • Ne čini se niti jedna vrsta dokumenta koji bi bio upućen od strane centra pravosudnim organima (ni u kojem slučaju prva dva mjeseca) ako se ne uoči pozitivan interes za lječenjem
 • Bračni parovi se određeno vrijeme rehabilitiraju odvojeno, dok se to smatra potrebnim. Pomaže im se u svakom trenutku obnoviti bračnu zajednicu. (bračni parovi ne mogu održavati odnose ili živjeti zajedno osim kroz brak zasnovan važećim pravnim papirom)
 • Sva pošta kao i poštanski paketi bit će otvoreni pred jednom od odgovornih osoba u centru
 • Prihvaćenici trebaju pristati na premještaj iz jedne kuće u drugu uvijek kad to u centru smatraju potrebnim
 • Ne dopušta se unošenje hrane u sobu te isto tako uzimanje hrane iz ostave bez znanja odgovorne osobe.